VÕISTLUSE JUHEND

Paide Triatlon

Toimumise aeg:
 9. juuni 2018
Toimumiskoht: Paide tehisjärve ümbrus

 

Võistluse korraldajad

Paide linn, MTÜ TriSmile
www.trismile.ee
info@trismile.ee
Peakorraldaja: Ain-Alar Juhanson, tel: +372 53338272, e-mail: ain@trismile.ee
Peakohtunik: Eero Raudsepp, tel: +372 56473479, e-mail: eero.raudsepp@triatlon.ee

 

Eesti KV I etapp

Paide triatloni raames toimub Eesti karikavõistluste esimene etapp
Eesti KV etappide juhend

 

Alaliit

Eesti Triatloni Liit
Aadress: Tabasalu pk. 85, Harku vald, Harju maakond, 76901, Eesti
www.triatlon.ee
E-mail: info@triatlon.ee

 

Distantsid

1. start: 0,15 km ujumist, 4 km ratast, 1 km jooksu (lapsed C, D, E)
2. start: 0,375 km ujumist, 10 km ratast, 2,5 km jooksu (noored B, harrastajad)
3. start: 0,75 km ujumist, 20 km ratast, 5 km jooksu (noored A, juuniorid, N/M 20 – 80+)

 

Vanusepiirangud

Vastavasse starti lubatakse vaid juhendis välja toodud vanusegrupid. Alaealistel on vajalik vanema/eestkostja kirjalik nõusolek.

 

Võistluslitsents

Paide Triatlonil on kohustuslik Eesti Triatloni Liidu litsents kõigile võistlejatele. Litsentsi omamine triatlonivõistlusel on hea rahvusvaheline tava, millega tagatakse litsentseeritud võistlejatele kindlustus raskete õnnetusjuhtumite korral võistluse ajal, osalemisvõimalus karikaetapil ja karikasarja punktiarvestus.

Kui Sul ei ole kehtivat hooajalitsentsi, on võimalik osta ühepäevane litsents Eesti Triatloni Liidult võistluskeskusest.

Lähem info litsentside kohta Eesti Triatloni Liidult info@triatlon.ee.

Osaluse edasiandmine kellelegi teisele ei ole lubatud. Korraldaja jätab endale õiguse keelduda võistleja registreerimisest, kui ta peab seda kohaseks.

 

Vanuseklassid

Eraldi arvestus on meestele ja naistele, poistele ja tüdrukutele.

 1. start 0,15/4/1 km

Lapsed E: sündinud 2009-2011 (Eesti KV)
Lapsed D: sündinud 2007-2008 (Eesti KV)
Lapsed C: sündinud 2005-2006 (Eesti KV)

 1. start
 0,375/10/2,5km

Noored B: sündinud 2003-2004 (Eesti KV)
Harrastajad: sündinud 1998 ja varem

 1. start0,75/20/5 km

Noored A: sündinud 2001-2002 (Eesti KV)
Juuniorid: sündinud 1999-2000 (Eesti KV)
N/M 20-24: sündinud 1994-1998 (Eesti KV)
N/M 25-29: sündinud 1989–1993 (Eesti KV)
N/M 30-34: sündinud 1984–1988 (Eesti KV)
N/M 35-39: sündinud 1979–1983 (Eesti KV)
N/M 40-44: sündinud 1974-1978 (Eesti KV)
N/M 45-49: sündinud 1969-1973 (Eesti KV)
N/M 50-54: sündinud 1964-1968 (Eesti KV)
N/M 55-59: sündinud 1959-1963 (Eesti KV)
N/M 60-64: sündinud 1954-1958 (Eesti KV)
N/M 65-69: sündinud 1949-1953 (Eesti KV)
N/M 70-74: sündinud 1944-1948 (Eesti KV)
N/M 75-79: sündinud 1939-1943 (Eesti KV)
N/M 80+ : sündinud 1938 ja varem (Eesti KV)

 

Registreerimine ja osalustasud

Eelregistreerida saab internetis Trismile kodulehel www.trismile.ee kuni kolmapäevani, 6. juuni 2018!

Stardimaterjalide väljastamine ja kohapeal registreerimine toimub võistluskeskuses ajakavas märgitud aegadel. Kõikidele distantsidele väljastatakse võistlusmaterjale kuni 1 h enne vastavat starti. Stardimaterjalide kättesaamisel on võistlejatel kohustuslik esitada isikut tõendav pildiga dokument. Võistlejad peavad omama kehtivat triatloni litsentsi või ostma ühepäevase litsentsi Eesti Triatloni Liidult.

Osaleja on kohustatud stardimaterjalide kättesaamisel nõustuma võistluse üldtingimuste ja vastutuse kokkuleppega ning need allkirjastama.

 

Osalustasud sisaldavad

 • professionaalset korraldust MTÜ TriSmile poolt
 • finišeerija medalit kõikides startides
 • diplomit (elektrooniliselt allalaaditav)

 

Kuni 19.05.2018 20.05.-6.06.2018 Kohapeal 9. juuni
1. start (0,15+4+1) 5 EUR 10 EUR 15 EUR
2. start (0,375+10+2,5) 25 EUR 35 EUR 45 EUR
3. start (0,75+20+5) 45 EUR 60 EUR 80 EUR

 

Registreerimise kinnitus

Osavõtja on registreeritud võistlusele alles siis, kui on tasutud osavõtumaks. Maksmise aeg (mitte registreerimise aeg) on aluseks osavõtutasu arvutamisel.

 

Ajakava

Laupäev 9. juuni
8.30-17.00 Võistluskeskus on avatud
8.30-12.45 Stardimaterjalide väljastamine ja kohapeal registreerimine (lõpetatakse tund enne vastavat starti)
9.00-9.45 Vahetusala avatud 1. start
9.50 1. stardi infokoosolek stardialas
10.00 1. START (lapsed C, D, E)
10.25-10.40 Vahetusala avatud 1. stardi võistlejatele varustuse äraviimiseks
10.45-11.15 Vahetusala avatud 2. start
11.20 2. stardi infokoosolek stardialas
11.30 2. START (noored B)
11.35 2. START (harrastajad)
12.20-12.40 Vahetusala avatud 2. stardi võistlejatele varustuse äraviimiseks
12.40-13.25 Vahetusala avatud 3. start
13.00 Autasustamine 1. ja 2. start
13.30 3. stardi infokoosolek stardialas
13.40 3.  START (noored A, juuniorid, M 20 – 80+) MEHED
13.43 3.  START (noored A, juuniorid, N 20 – 80+) NAISED
15.10-15.45 Vahetusala avatud 3. stardi võistlejatele varustuse äraviimiseks
16.00 Autasustamine 3. start

 

Võistlusreeglid

Võistlustel kehtivad ITU reeglid (kättesaadavad siit) ja võistleja meelespea (kättesaadav siit). Registreerimisega aktsepteerib võistleja ITU reegleid ja võistleja meelespead. Lisaks kehtivad Eesti liikluseeskirjad. Osaleja järgib Maailma dopinguvastase koodeksi reegleid.

 

Tuulessõit

Tuulessõit on lubatud järgmistes startides:

 1. start
 0,15/4/1 km
 2. start
 0,375/10/2,5 km
 3. start
 0,75/20/5 km2. ja 3. stardis on vastassoo esindaja tuules sõitmine keelatud, s.t. mehed võivad sõita meeste tuules ja naised naiste tuules. Tuulessõidu tsoon vastassoo esindajate vahel on 10 m. Tuulessõitu kontrollivad võistluse kohtunikud. Tuulessõidu reeglite rikkumine toob kaasa ajalise trahvi, mis tuleb rattaraja karistusalas ära kanda. Teistkordne tuulessõidu reeglite rikkumine toob kaasa diskvalifitseerimise.

NB! Ratta vastavust reeglitele kontrollitakse vahetusalasse varustuse toomisel. Jalgratastele on järgmised piirangud:

 • Lubatud on kasutada ainult traditsioonilisi lenkstange, mille juhtrauad on korgitud.
 • Tempolenkstangide kasutamine ei ole lubatud.
 • Ketasrattad ning lenkstangide küljes olevad joogipudelid ei ole lubatud.
 • Jooksud peavad olema vähemalt 12 kodaraga ja mõlemal jooksul peab olema pidur.

 

Ujumiskalipsod

Ujumiskalipso on soovituslik. Võistlemine kalipsodes on keelatud, kui veetemperatuur on võistluspäeval 1 h enne starti 22,0°C või rohkem.

Võistlejate infokoosolek

Infokoosolek toimub 10 min enne igat lähet stardialas.

 

Võistluse kohtunikud

Eesti Triatloni Liit ja MTÜ TriSmile

 

Võistluste vahekohus

Protestid lahendab võistluse vahekohus, mis koosneb võistluse korraldaja esindajast, Eesti Triatloni Liidu esindajast ja peakohtunikust. Vahekohtu täpne koosseis teatatakse võistluspäeval.

Protest, mis puudutab teist võistlejat, varustust või kohtunikku, tuleb esitada peakohtunikule hiljemalt 15 minutit peale viimase võistleja finišeerimist. Ajavõtu ja tulemuste protesti võib vaidlustada hiljemalt 24h peale mitteametlike tulemuste avaldamist finišeerimist. 2018 a. kehtestatud protestimaksu suurus on 50 eurot, mis tagastatakse protesti rahuldamisel.

Paide triatloni võistlusrajad

Ujumine
Ujumine toimub Paide tehisjärves. Ühisstart antakse kaldalt.

Ratas
Rattarada kulgeb 1. ja 2. stardis mööda Paide- Mäeküla maanteed edasi- tagasi lõigul. 3. stardis läbitakse üks edasi-tagasi lõik, kokku 20 km. Rattarada on võistlejatele suhteliselt kerge profiiliga.

Jooks
Jooksurada kulgeb ümber Paide tehisjärve.

Vahetusala
Vahetusala asub Paide tehisjärve kaldal. Vahetusalasse pääseb ainult võistlusnumbri ettenäitamisel. Vahetusalasse on lubatud ainult võistlejad, kohtunikud ja erilubadega korraldajad. NB! Oma varustuse toob ja viib startiv sportlane ise, vahetusalasse ei lubata võistlejaga kaasa mitte kedagi (ka mitte lähisugulasi). Ratas, kiiver ja muu varustus tuleb viia varakult vahetusalasse, et võistlejal oleks vajadusel aega varustus reeglitega kooskõlla viia.

 

Vahetusala turvalisus

Vahetusala on piiratud aiaga. Peale võistlust peab võistleja varustusele järgi tulema ajakavas märgitud ajal. Vahetusalasse jäetud varustus, millele õigeaegselt järele ei ole tuldud, viiakse võistluse registratuuri.

Võistluse ajal valvavad rattaid võistluse korraldaja poolt volitatud isikud.

 

Ajavõtt

Ajavõtukiibid antakse võistlejatele korraldaja poolt ning kogutakse peale võistlust kokku. Kaotatud kiibi eest esitatakse arve (45 eurot) võistlejale. Võistlusrajal on mitu erinevat ajavõtupunkti, et anda igale võistlejale ujumise, ratta ja jooksu vaheaegu, samuti lõpuaega.

 

Ajalimiidid

1. start (lapsed C, D, E)
Ujumine + ratas + jooks: 35 min
2. start (noored B, harrastajad)
Ujumine + ratas + jooks: 1h
3. start
(noored A, juuniorid, N/M 20 – 80+)
Ujumine + ratas + jooks: 1 h 50 min

 

Autasustamine

Esemelised auhinnad võistlusklasside kolmele paremale, diplomid (elektrooniliselt allalaaditav) kõigile lõpetanutele.

Auhinna saamiseks on kohustuslik autasustamisel osalemine. Juhul kui võistlejal pole võimalik autasustamisel osaleda, võib auhinda vastu võtma tulla tema treener või esindaja. Hilisemat auhindade väljastamist ei toimu.

 

Toitlustamine

3. stardi jooksudistantsil pakutakse võistlejatele vett ja isotoonilisi jooke.

Kõikidel võistlustel pakutakse finišis vett ja isotoonilisi jooke.

 

Meditsiiniline abi

Võistluse korraldaja tagab meditsiinipunkti olemasolu võistluskeskuses kogu võistluse ajal ja samuti vetelpäästjad ujumise ajal.

 

Kaotatud ja leitud asjad

Leitud asjad kogutakse võistluspäevadel kokku võistluse registratuuri. Pärast võistlust palun saata päringud kaotatud ja leitud asjade kohta e-mailile: info@triatlon.ee.

 

Majutusvõimalused ja info piirkonna kohta:

Järvamaa Turismiinfokeskus
Keskväljak 8, Paide
+372 385 0400
paide@visitestonia.com
www.jarva.ee/turism

 

Parkimine ja liiklemine võistluspäevadel

Politsei, kohtunike ja liiklusreguleerijate juhiste täitmine on kohustuslik nii parkimisel kui võistluse käigus.

Korraldajal on õigus teha juhendisse muudatusi. Kõik muudatused võistluse juhendis tehakse teatavaks veebilehel www.trismile.ee